Om skadedyr

Om skadedyr

Kammerjægerne udfører skadedyrsbekæmpelse i Herlev, København og på resten af Sjælland. Effektiv og miljøbevidst skadedyrbekæmpelse, som altid tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov. Hos os får du ærlig og kvalitetsbevidst service til konkurrencedygtige priser.

Ring til Kammerjægerne
Du kan altid ringe til Kammerjægerne. Vi rådgiver gerne, og hjælper dig med at undersøge dit skadedyrsproblem. Er problemet ikke større, end at du selv kan bekæmpe det, får du ærlig rådgivning herom. Vi igangsætter kun skadedyrsbekæmpelse med fx gift, når behovet er reelt. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke gerne hjælper med at bekæmpe mindre skadedyrsproblemer, hvis du ønsker det. Det er dog vigtigt at god service og faglig ærlighed altid er fundamentet for vores samarbejde. Vi sælger dig ikke omfattende skadedyrbekæmpelse, hvis der ikke er en god årsag til det. Hos Kammerjægerne vægter vi kvalitet og faglig ærlighed højst.

Hvad kendetegner et skadedyr?
Et skadedyr er i al sin enkelthed et dyr, der generer mennesker på én eller anden vis. Der kan både være tale om dyr, der ødelægger din ejendom eller dine møbler, men også om dyr og insekter der påfører os psykisk eller fysisk skade.
Grunden til at skadedyret ”flytter ind” kan skyldes mange forskellige ting. Helt generelt skyldes det oftest, at vi skaber gode livsbetingelser for det pågældende skadedyr. Årsagen til det kan fx være fugtighedsgraden i hjemmet og adgangen til fødevarer.
Der findes mange forskellige typer skadedyr i Danmark – både insekter, snegle, fugle og pattedyr som rotter og mus. Flere af disse kan være smittebærere, men langt de fleste er egentlig ufarlige, når det kommer til vores helbred. De kan imidlertid stadig gøre stor skade på vores bolig, have og generelle livskvalitet.

Historien bag skadedyr
Historisk set har der selvfølgelig altid været skadedyr. Da vi mennesker imidlertid begyndte at dyrke afgrøder og holde dyr, begyndte vi at få problemer med nye typer skadedyr. Rotter og mus fik fx adgang til større mængder mad på gårdene, og kunne derfor også formere sig i et meget større omfang. De kunne også nemt gemme sig i vores boliger og landbrug. Tilvæksten af skadedyr har dermed fulgt menneskets udvikling trin for trin.

Fremtidens skadedyr
I dagens Danmark trives skadedyrene også i bedste velgående. I løbet af de sidste ti år, er omfanget af mus og rotter fx vokset markant. Væggelus er også ved at blive et alvorligt problem i et stigende antal ejendomme. Noget vi også bør gribe ind overfor på et kommunalt og statsligt niveau, hvis udviklingen ikke skal fortsætte fremadrettet.
Klimaforandringerne kan fremadrettet også have en betydning for, hvilke skadedyr der kommer til at genere os. På grund af Danmarks kølige klima, har vi fx ofte haft problemer med mider i korn og mel. Fremtidigt kan vi imidlertid også få flere tropiske kornbiller eller møl-typer, som normalt kun trives under varmere himmelstrøg.

Stort tabu omkring skadedyr
Det at have skadedyr er et stort tabu for de fleste mennesker. Det skyldes at vi forbinder skadedyr med urenhed, da nogle skadedyr er kendte smittebærere. Bliver dit hjem derfor invaderet af fx rotter eller mus, kan det give indtrykket af, at du ikke rengør dit hjem ordenligt. Det behøver imidlertid slet ikke at være tilfældet. Langt de fleste skadedyrsangreb er uforskyldte. Væggelus kan fx gemme sig i tasken efter ferien, og komme ind i dit rene hjem, uden at du er bevidst omkring det.
Det at skadedyrsangreb er så tabuiserede, er ofte med til at forværre problemet og udbredelsen. Vi holder på hemmeligheden lidt for længe, og før vi ved af det, har problemet vokset sig endnu større. Hos Kammerjægerne har vi derfor den tilgang, at vi altid udfører vores arbejde med stor respekt for kundens privatliv – Samtidig lægger vi som virksomhed vægt på åbenhed i forhold til vidensdeling omkring skadedyrsbekæmpelse – både i forhold til at give gode råd til selvhjælp, men selvfølgelig også i forhold til den professionelle skadedyrsbekæmpelse.

Skadedyr på kroppen
Der er flere insekter og pattedyr, der på forskellig vis kan skade os kropsligt. Du har sikkert allerede stiftet bekendtskab med myg, bier og hvepse. Insekter, hvis bid kan forsage smerte, hudirritation og i nogle tilfælde også alvorlige, allergiske anfald. Stadigt flere stifter også bekendtskab med bid fra væggelus. En sejlivet tæge, hvis udbredelse er i vækst. Mus og rotter kan også godt være smittebærere af forskellige sygedomme. Det er imidlertid ikke et så udbredt problem i Danmark mere.

Skadedyr i boligen
Der findes mange skadedyr, der kan ødelægge vores ejendomme. Ser vi på pattedyrene, er der flere gnavere som rotten, mus og måren, som holder af at bide i ledninger, udhule væggene og ødelægge isoleringen m.m. Ser vi på nogle af insekterne, kan fx myrer og borebiller påføre stor skade på både mur- og træværk.

Skadedyr i tøjet
Møl elsker at gnave løs i vores tekstiler. Særligt uldtrøjerne kan pludselig få huller, når skabet har fået ubudne gæster. Pelsklannere kan i nogle tilfælde også gnave i tekstiler.

Skadedyr i maden
Mus er særligt glade for vores madvarer. De fleste mennesker stifter derfor bekendtskab med den lille pelsede gnaver før eller siden. Her kan en musefælde ofte fjerne problemet, men engang imellem kræver det ekstra hjælp fra fageksperter. Melbiller og bananfluer invaderer også vores køkkenskabe og fødevarer. Her kan det imidlertid hjælpe at rengøre skabene grundigt, og smide alle åbne madbeholdere ud.

Skadedyr i haven
Mange haveejere kæmper årligt med muldvarper eller mosegrise. Små gnavere, der nemt ødelægger græsplænen eller køkkenhaven, og som derved skaber stor frustration. I byerne oplever mange, at det i stedet er duerne og rotterne der generer. Der er stor forskel fra område til område, og på om man bor i hus eller lejlighed.

Hvordan bekæmper du selv skadedyrene?
Alt efter hvilket skadedyr du prøver at komme til livs, er der forskellige ting, du kan gøre for at afhjælpe problemet. Er der fx tale om melbiller, kan en grundig rengøring af køkkenskabet hjælpe. En musefælde kan også være yderst virksom. Har du problemer med møl, er det også en gode idé at vaske alt tøj og lufte godt ud i skabe og skuffer.
Der er imidlertid flere ubudne gæster, som er en del sværere at komme af med. Væggelus er én af dem. Her er den eneste løsning ofte at få omgående hjælp fra en professionel skadedyrsbekæmper. Jo længere tid du venter, jo større bliver problemet, jo længere tid tager det at komme af med væggelusene.
Kammerjægerne har mange gode råd til hvad du kan gøre for selv at komme et skadedyrsangreb til livs. Det kan du læse mere om under de enkelte skadedyr.

Dækker forsikringen skadedyrsbekæmpelse?
Langt de fleste forsikringer dækker IKKE skadedyrbekæmpelse. Man skal have tilkøbt en ekstra insekt- og svampeforsikring, hvis forsikringen skal dække udgifterne forbundet med skadedyrsbekæmpelse. Disse forsikringer gælder dog oftest kun for insekter der angriber træet. Kæmper du med murbier, der nedbryder murværket, er du dermed dårlig stillet. Husbukke kan også nedbryde et hus så meget, at bæreevnen nedsættes. Her er det også vigtigt at være opmærksom på om forsikringen dækker. Skyldes skadedyrsangrebene dårlig vedligeholdelse, kan du også opleve at skaderne ikke dækkes totalt.